Om os

Fordobler energitransmission over længere afstande

Det rekordbrydende 525kV ekstruderede HVDC-kabelsystem fordobler transmissionskapaciteten over længere afstande og holder tabene på et lavt niveau. Dette giver mulighed for bedre integration af vedvarende energi ved hjælp af energisammenkoblinger til nettet.

Ved at anvende et nyt tværbundet polyethylen (PEX)-isoleringsmateriale til ekstruderede HVDC-kabelanvendelser samt en række nyudviklede tilbehørsdele kan systemet muliggøre energitransmissioner på væsentligt højere spændingsniveauer end tidligere muligt. Kabelsystemet lever op til internationale standarder og anbefalinger til ekstruderede kabelsystemer, herunder den udvidede kvalificering ved brug af typetest og langsigtede prækvalificeringstests.

Et vigtigt skridt i retning af større udnyttelse af vedvarende energi

Det 525 kV ekstruderede HVDC-kabelsystem har en effekt på op til 2600 MW og er ideelt til at levere større mængder elektrisk strøm over længere afstande i forhold til, hvad der tidligere har været muligt. Kabelsystemet er et centralt element i visionen for udvikling af et jævnstrømsnet, der kan udnytte vedvarende energiproduktion mere effektivt.

Udnyttelse af det ekstruderede HVDC-kabelsystemteknologi er fordelagtigt, når energien skal leveres effektivt igennem befolkede eller miljømæssigt sensitive områder eller til anvendelser, som er kystnære eller på åbent hav. HVDC-kabelforbindelser er væsentlige elementer i fremtidens bæredygtige energisystemer, der kræves til at transmittere store mængder elektricitet over meget lange afstande, f.eks på tværs af og mellem kontinenter.

Teknisk og kommercielt kvalificeret i henhold til den internationale anbefaling Cigré TB 496.

Specialdesignet tilbehør, der anvender gennemprøvede teknologier og innovative løsninger, hvilket tilsammen øger kapaciteten

Det 525 kV ekstruderede HVDC-kabelsystem tilbyder en spændingsstigning på 64%, hvilket muliggør en kapacitet på op til 2,6 GW.

Find en kontakt nær dig