Om os

Hvad virksomhedens ansvar betyder for os

NKT ønsker at gå foran og tage samfundsansvar - Corporate Social Responsibility (CSR) - og arbejder med respekt for vores medarbejdere, kunder og aktionærer.

Fair, bæredygtig – og ansvarlig

I NKT arbejder vi ud fra et globalt "adfærdskodeks", et regelsæt der vejleder hele vores gruppe i hvorledes vi lever op til vores høje etiske standarder samt, hvordan vi driver vores forretning og hjælper medarbejderne med at fastholde en etisk adfærd verden over. Vi indrapporterer regelmæssigt vores CSR-foranstaltninger via vores Global Reporting Initiative (GRI).

Vi gør dette for at være helt transparente, når det gælder den måde, vi arbejder på, hvad vi lover, og tilstræber at skabe værdi i alt, hvad vi gør.

Denne rapport indeholder "Key Performance Indicators", der bl.a. omfatter arbejdsskader, CO2-udledning, genvinding, kulneutral produktion og affaldsforebyggelse samt overholdelse af anti-korrupt adfærd.

Engagement

Vi er medlem af FN’s Global Compact og har vedtaget høje standarder med hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, antikorruption og miljøbeskyttelse.

Global Compact er et FN-initiativ, der opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar.

Sustainability report 2019

Sustainability Report 2018

Vores ansvarsområder

Ledelse

Virksomhedsledelse har været en del af NKT’ værdisæt igennem hele vores næsten 120-årige historie. 

Socialt ansvar

Vi er medunderskriver af FN’s Global Compact, der opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar.

Miljø

Miljøet er et vigtigt fokusområde i NKT med kulstofneutral produktion og affaldsforebyggelse som de vigtigste prioriteter.

Kvalitet

Kvalitet fra start til slut er en vigtig del af vores produktionsfilosofi og vores produkter lever altid op til bestemte standarder og specifikationer.

Sikkerhed

Safety First er en af vores kerneværdier og et integreret element i den nye forretningsstrategi EXCELLENCE 2020

Information

NKT har stor fokus på informationssikkerhed og vores Integrated Management System understøtter organisationen i at arbejde på en systematisk måde.

Vi overholder

Som medlem af Europacable og som en ansvarlig kabelproducent er NKT medunderskriver af Europacable Industry Charter

Strategi, vision & formål

NKT´ overordnede ambition er at være den bedste kabelleverandør set med aktionærernes, kundernes og medarbejdernes øjne.

Læs mere

Værdier

Vores værdier beskriver den ånd og kultur, vi stræber efter at opnå, og gør det muligt for os at agere i overensstemmelse med vores formål.

Læs mere

Whistleblower Hotline

Whistleblower Hotlinen gør det muligt for medarbejdere, forretningspartnere, kunder og andre interessenter at indberette alvorlige anliggender pr. telefon eller via internettet på en sikker og fortrolig måde.

Klik her for at kontakte Whistleblower Hotline, hvor du kan indberette online eller telefonisk.

Hjemmesiden drives af LRN, der er en tredjeparts udbyder og kan anvendes for indberetninger af f.eks. :

  • Alvorlig økonomisk kriminalitet
  • Grov overtrædelse af sikkerhedsbestemmelser miljø-, sundheds- og / eller
  • Alvorlige lovovertrædelser rettet mod medarbejder eller forretningspartner
Find en kontakt nær dig