Services

Valg af kabler til fast installation, efter 1. juli 2017

Hvordan skal du som el-installatør forholde dig til valg af kabler til fast installation, efter 1. juli 2017 når de nye CPR regler træder i kraft?

Som installatør skal du vælge et installationskabel der er godkendt efter CPR i Danmark og her vil et klasse E kunne anvendes.

Salgschef i NKT, for grossist- og installatørområdet i Danmark, Carsten Sandby Knudsen udtaler: ”Den nye EU-standard for brandklassifikation af kabler har resulteret i flere års intensivt udviklingsarbejde på NKT og vi er klar med vores sortiment af CPR-godkendte kabler til markedet. Men hvordan skal du som el-installatør så anvende kabler, og hvordan skal du vælge det rigtige kabel? Det vigtigste du skal være opmærksom på er følgende:

Rør- og kabelinstallationer ifølge bygningsreglement 2015, afsnit 5.5.1, stk. 1. Her oplyses at indvendige overflader skal udføres på en sådan måde, at de ikke bidrager væsentligt til brand-og røgudviklingen i den tid, som personer, der opholder sig i rummet, skal bruge til at bringe sig i sikkerhed”. 

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri
Carsten Sandby Knudsen fortsætter: ”Som installatør skal du vælge et kabel der er godkendt efter CPR i Danmark og her vil et klasse E kabel kunne anvendes. Det kan du læse mere om i ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri” se mere via dette link: Bygningsreglementet/Eksempelsamling

Her fremgår det af afsnit 5.1.3, at det anbefales, at rør (inklusive isoleringsmaterialer) mindst har en over-fladeklasse E-d2 iht. DS/EN 13501-1, og at elkabler samt signalkabler for tele- og datatrafik mindst udføres som klasse Eca iht. DS/EN 13501-6.

Hvor ligger kablet og hvordan er det installeret
”Det der er meget vigtigt at forholde sig til, er hvor kablet ligger og hvordan det er installeret”. Et eksempel hvor kabler falder uden for klassificeringen er f.eks. hvis et kabel er muret ind i en væg i et nyt parcelhus, eller hvis et kabel ligger i en skillevæg hvor det er beskyttet direkte imod brand. Hvis kablet ligger i en kabelkanal, ja så er det kanalen der er i direkte kontakt med brand og ikke kablet. Så her er der faktisk ikke nogen grund til at vælge et kabel med en højere brandklasse.

"Så i bund og grund kan du anvende de kabler du hele tiden har anvendt som f.eks. NOIKLX® fra NKT da det opfylder kravet til klasse Eca som det også fremgår af eksempelsamlingen", slutter Carsten Sandby Knudsen.

Læs mere om CPR i vores næste kundemagasin "MOMENTUM" som udkommer digitalt fredag i uge 21 2017.

Carsten Sandby Knudsen
Salgschef i NKT, for grossist- og installatørområdet i Danmark.

Find en kontakt nær dig