Nye brandklasser for kabler

Den tidligere brandklasse for kabler IEC 60332-3 inklusiv alle underkategorier til denne standard vil blive erstattet af de nye klasser i henhold til standarden EN 50575.

De nye klasser er mere komplekse og basserer sig på både produktets energiindhold, brandspredning, røgudvikling, syredannelse, udsendt varmeeffekt og dråbedannelse (brændende plastdråber, som spreder brand), i modsætning til de gamle klasser, der kun omfattede spredning af brand. 

De nye klasser

Der findes syv nye klasser: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, og Fca. Klasse Aca angår ikke-brændbare produkter såsom kabler med keramisk isolering. B1ca repræsenterer den øverste klasse inden for brændbare kabler. B2ca og Cca svarer til kabler med nogen brandspredning. Dca svarer til brandegenskaber som normalt træ, og Eca består af kabler, som er sværtantændelige for en lille flamme, men hvis varme- og røgudvikling ikke er bestemt. Fca betyder, at ingen brandegenskaber er fastsat. Brandklasserne for kabler skal være sammenlignelige med systemet for overflader, hvor Euroklasse A er ikke-brændbart, og Euroklasse D svarer til træ. De forskellige klasser for kabler kan siges at være parallelle med klasserne for overflader. 

Vælg det rigtige kabel

Hvis man er usikker på et kabels brandklasse, anbefales det at gøre brug af informationen i det aktuelle produkts ydeevnedeklaration. 

Ydeevnedeklarationer (Declaration of Performance (DoP)) er tilgængelige på NKT´ hjemmeside så snart myndighedskravene træder i kraft. 

Om PVC, halogenfrihed og CPR

Halogenfrihed er ikke et krav ifølge CPR. Men for brandsikkerhed, så er den vigtigste forskel mellem et halogenfrit kabel og et kabel med PCV, at halogenfrie kabler udvikler betydeligt færre skadelige stoffer og langt mindre røg, når de brænder. Da røgudvikling og spredning af giftige partikler er to af kriterierne i den nye standard, har de halogenfrie kabler altså en større chance for at opfylde de nye krav.

Find en kontakt nær dig