Services

Installationer efter 1. juli 2017

Producent

For producenter, som skal producere kabler i overensstemmelse med denne nye standard, kræves det, at man anvender en uvildig tredjepartsinstans til test og fabrikationsinspektioner, med henblik på at kunne garantere, at produktets egenskaber stemmer overens med den deklarerede ydeevne. Først efter godkendt test og oprettelse af ydeevnedeklaration, kan produktet blive CE-mærket. Alle emballager fra NKT vil udover CE-mærkning også blive mærket med en CPR-brandklasse.  

Indkøber

Indkøbere, f.eks. bygningsingeniører, arkitekter og konstruktører, skal have viden om den nye standard. Hvad den indebærer, hvilke produkter, der er omfattet, og de skal kunne træffe et korrekt valg til de respektive bygningsklasser.

Grossist og installatør

Grossister skal have viden om den nye standard, hvad den indebærer, hvilket produkter, der er omfattet, og de skal opretholde det rette sortiment. Grossisterne anses for værende producenter i de tilfælde, hvor man er første led, når det kommer til at sætte produkter, der kommer uden for Europa, på markedet (se information om producenter).

Installatører skal være bekendt med forandringen samt vælge det rigtige kabel på baggrund af specifikation, tegning eller lignende grundlag. Kablerne vil ikke ændre udseende eller navn. Det vigtige er at se på, om kablerne er CE-mærkede og har den rigtige brandklasse. Fuldstændig information om kablernes brandmæssige ydeevne, kan findes i ydeevnedeklarationen (DoP), som du finder på producentens hjemmeside.

Find en kontakt nær dig