Services

Kabler og CPR

I 2015 blev der publiceret en ny  europæisk standard EN50575, som bliver obligatorisk pr. 1/7 2017. Den nye standard stiller krav til brandklassificering og testmetoder for kabler, som anvendes til fast installation i bygninger.

Den europæiske byggevareforordning, også kaldet CPR (Construction Products Regulation), har til formål at sikre oplysninger om ydeevne for produkter, der anvendes i bygninger -  f.eks. gulvbelægninger, tagdækninger og andre beklædninger. Dette opfyldes ved hjælp af en harmonisering af reglerne for test og klassificering. 

Fælles klassificering af kablers ydevene med hensyn til reaktion ved brand

Vi har fået et fælles EU-reglsæt med henblik på brandklassificering og test af kabler, der anvendes til fast installation i bygninger. Dvs. data-, kraft-, tele- og signalkabler til fast installion i bygninger er omfattet.

Obligatorisk CE-mærkning

For de kabler, som er omfattet af standarden, vil CE-mærkning være obligatorisk. Senest den 1. juli 2017 skal den nye CE-mærkning være på emballagen, og eventuelle nationale standarder, som tangerer den nye standard, ophører med at gælde. Overgangen til en ny, fælles standard og obligatorisk CE-mærkning sker i perioden den 20. juni 2016 - 1. juli 2017.

Krav til CE-mærkning

Et vigtigt krav i CPR, for at producenterne kan få CE-mærker på deres produkter, er, at der skal oprettes en ydeevnedeklaration, på engelsk Declaration of Performance (DoP). Ved oprettelse af en DoP garanterer producenten, at produktet lever op til kravene i standarden. Producenten er forpligtet til at skrive en DoP for hver byggevare. 

Ydeevnedeklaration DoP - (Declaration of Performance)

I ydeevnedeklarationen, DoP, er ydeevnen for produktets vigtigste egenskaber rapporteret. Egenskaberne bedømmes og beskrives på en ensartet europæisk måde. På den måde kan alle, som ønsker det, sammenligne produkter, uanset hvor de fremstilles.

I DoP findes også fakta om produktets anvendelsesområde, producenten, og om eventuelle tredjeparter har været indblandet i kontrollen af produktionen. Det er altså først, når produktet er blevet testet,der er udarbejdet en DoP og producenten garantere, at produktet lever op til den anførte standard, at der gives tilladelse til, at produktet CE-mærkes.

Overgangsperiode

I overgangsperioden til den nye standard (20/6 2016–1/7 2017) vil der kunne cirkulere  kabler, som er kontrolleret i henhold til både den nye og tidligere standard. Efter denne periode er den nye standard obligatorisk.

Vi gør dig klar til den nye standard

Hvad betyder det for dig?

Alle NKT’ emballager vil blive mærket med CE-mærkning og CPR-klasse

Nye brandklasser

Den tidligere brandklasse for kabler IEC 60332-3 vil blive erstattet af nye klasser.

Ofte stillede spørgsmål

CPR er en forkortelse for den europæiske byggevareforordning - Construction Product Regulation.

Lavspænding

Her kan du se vores store udvalg af installationskabler til fast installation.

CPR film

Værd at vide om Byggevareforordningen og den nye brandklassificering af kabler.

Find en kontakt nær dig