Om os

Vores værdier

Vores værdier beskriver den kultur, vi ønsker at skabe, så vi kan følge vores formål og opfylde vores vision og strategiske mål. De definere den opførsel, som vil føre til excellence i måden vi leder på, servicerer vores kunder og skaber engagement for både os selv og blandt kolleger og medarbejdere. 

Safety first

Ingen medarbejdere skal gå hjem fra arbejde mindre sund og rask, end da de ankom. Det er klart, at medarbejdere, der er involveret i installationsarbejde, løber en risiko for at komme i direkte kontakt med  elektricitet. Dog skal fysiske risici minimeres i alt, hvad vi gør, uanset om det drejer sig om at håndtere faktiske strømme og kabler, køre vores lastbiler eller arbejde på vores fabrikker og faciliteter. Derudover skal medarbejdere også trygt kunne dele deres idéer og bekymringer. Sidstnævnte er særligt vigtigt i relation til vores øvrige værdier.

Have backbone, disagree and then commit

De bedste idéer opstår gennem debat og ved at dele innovative synspunkter og nye idéer. De bedste idéer bliver skabt gennem respektfulde uenigheder med engagerede parter, der lytter aktivt. I sidste ende forpligter vi os alle til at støtte den idé, der har mest opbakning, selvom det hverken var vores egen eller vores foretrukne idé.

Embrace and drive change

Vores konkurrenter, kunder og leverandører udvikler sig hele tiden. Det gør vi også i NKT, og vi forpligter os til konstant at udvikle nye og bedre idéer. Vi forpligter os samtidig til at gøre disse idéer til virkelighed gennem teamwork og ved at engagere de rigtige mennesker fra start – fra at forstå behovet, problemerne og udfordringerne til at udvikle de konkrete løsninger og for hele tiden at kunne træffe de bedste beslutninger.

Be passionate and determined

Vi arbejder for en virksomhed, der i stort omfang bidrager til verden omkring os. Vi bringer "Passion to Life" i alle dets betydninger. Vi får togene til at køre, vi oplyser byer, vi muliggør, at en bæredygtig energiproduktion når frem til forbrugerne. Vi vækker også energien til live i vores teams ved at gøre os i stand til at udleve og vise vores fulde potentiale. Og vi er fast besluttet på fortsat at finde bedre måder at bringe "Passion to Life”. Vi er stolte over at dele disse synspunkter med vores kolleger, leverandører, kunder og med det samfund, vi er en del af.

Strategi

Få indblik i vores strategi Excellence 2020.

must win battles

Must-win battles

De kampe vi skal vinde for at nå vores strategiske mål.

Find en kontakt nær dig