Om os

Socialt ansvar

NKT tilstræber at opretholde og udvikle sin position som markedsleder og samtidigt levere produkter af højeste kvalitet til vores kunder. Men derudover har vi ikke glemt det sociale ansvar, der følger med vores position som en stor virksomhed, og har også gjort os store bestræbelser på at gøre vores arbejdsplads sikker, sund og tryg, ligesom vi har gjort store fremskridt inden for miljøvenlighed og bæredygtighed. Vores arbejde slutter imidlertid ikke her, og NKT har været på forkant med mange andre tiltag for sociale fremskridt:

FN’s Global Compact

NKT er medunderskriver af FN’s Global Compact, og vi mener, at et sundt, sikkert, trygt og mangfoldigt arbejdsmiljø ikke kun i sig selv er ønskeligt, men også grundlæggende for vores fortsatte vækst. Vi forstår NKT’ rolle i forbindelse med at skabe en bedre fremtid igennem vores bidrag til FN’s mål for bæredygtig udvikling for 2030.

FN’s Global Compact er et frivilligt initiativ for virksomheder med det formål at kombinere moralsk autoritet og magt i FN med den private sektors viden og virksomhedernes magt. Vi er forpligtet til at samarbejde med FN og andre virksomheder samt industrier over hele verden med henblik på at understøtte bredere sociale mål, som f.eks. kampen mod fattigdom og omsorg for begrænsede ressourcer. UNGC angiver tydeligt disse mål i følgende ti principper:

Menneskerettigheder

Princip 1: Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder

Princip 2: Sikre, at man ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. 

Arbejde

Princip 3: Virksomheden bør opretholde forretningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling; 

Princip 4: Udryddelse af alle former for tvangsarbejde; 

Princip 5: Effektiv afskaffelse af børnearbejde 

Princip 6: Afskaffelse af diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. 

Miljø

Princip 7: Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; 

Princip 8: Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og 

Princip 9: Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. 

Anti-korruption

Princip 10: Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. 

NKT støtter FN og virksomhederne rundt om i verden, der arbejder for at nå disse mål og bakker entusiastisk op i alle ovennævnte principper samt arbejder for at bidrage til at virkeliggøre dem.

Mangfoldighed og ikke-diskrimination

Vi er også fast besluttet på at give lige muligheder til vores medarbejdere samt i eksterne relationer, og garanterer ikke at tolerere; diskrimination på grund af race, hudfarve, køn, sprog, privatlivets fred, religion, etnicitet, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødested, tilhørsforhold til en enhed, seksuel orientering, helbredstilstand, alder, handicap eller andre særlige forhold. Vi er fast besluttet på at give lige muligheder for vores medarbejdere.

Foreningsfrihed

Vi støtter endvidere og vil ikke blande os i medarbejdernes frihed til frivilligt at etablere og deltage i organisationer efter eget valg. Vi mener, at vi ved at arbejde tæt sammen med vores medarbejdere og lytte til deres behov, derved kan forbedre vores mulighed for et bedre samarbejde, men også muligheden for at udvikle os som virksomhed og gøre betydelige fremskridt på 

Børnearbejde

Vi fordømmer og vil aldrig tolerere brugen af børnearbejde. 

Tvangsarbejde

Vi fordømmer og vil aldrig tolerere brugen af tvangsarbejde, herunder ufrivilligt fængselarbejde.

Sundhed og sikkerhed

Vi stræber efter at give alle medarbejdere i NKT et sikkert og sundt arbejdsmiljø og gennemfører derfor sikkerhedsforanstaltninger for at hjælpe med at beskytte vores medarbejdere mod arbejdsrelaterede farer.

Global Reporting Initiative (GRI)

Omfanget og overvågningen af NKT aktiviteter i forhold til virksomhedens sociale ansvar er inspireret af det globale rapporteringsinitiativ, Global Reporting Initiative (GRI), og indikatorerne udvælges på grundlag af en vurdering af relevans og væsentlighed. De vigtigste elementer i overvågningen omfavner juridiske enheder over hele verden og omfatter indsamling af data fra en række Key Performance Indicators (KPI'er), der dækker parametre såsom arbejdsskader, CO2-udledning, udnyttelse af råvarer, sikring af anti-korrupt adfærd samt begivenheder såsom miljømæssige udslip. Forretningsenhederne er ansvarlige for dataindsamling og KPI’ernes kvalitet. En årlig redegørelse for repræsentation hvad angår CSR er underskrevet af alle lokale ledere i forretningsenhederne, som bekræfter deres kendskab til og aktive engagement i de 10 principper i FN’s Global Compact.

Find en kontakt nær dig