Om os

Informationssikerhed

I NKT gør vi vores yderste for at sikre kvalitet og informationssikkerhed i alt, hvad vi foretager os. Vi værdsætter tillid og loyalitet og er overbeviste om, at disse aspekter gør os i stand til at levere rettidige tjenester af overlegen kvalitet til alle vores kunder. På grund af de stadige ændringer i eksterne sikkerhedssystemer, truslen om forældelse og teknologiske fremskridt, er der store risici forbundet med sikkerheden i en organisation. Som følge heraf er vi dynamiske, for at sikre, at vi forbliver up-to-date med de hurtigt skiftende sikkerhedskrav og leverer en streng sikkerhedsinfrastruktur på vores lokationer samt overvågningsmekanismer i vores informationssystemer. 

Sikkerhedsevaluering

Evalueringerne af sikkerhedsproblemer, der anvendes i Information Security Management System (ISMS), bliver forældede, efterhånden som teknologien skrider frem, og nye trusler og sårbarheder opstår. Behovet for løbende sikkerhedsevaluering af organisatoriske produkter, tjenesteydelser, metoder og teknologi, er vigtigt for at opretholde en effektiv ISMS.

Find en kontakt nær dig