Om os

Corporate governance

Virksomhedsledelse har været en del af NKT’ værdisæt igennem hele vores 120-årige historie.

Anderkendelse og respekt er afgørende for NKT og vi værdsætter vores medarbejdere, vores eksterne interessenter og miljøet meget højt.

NKT har været medlem af FN’s Global Compact-initiativ siden 2009. Det er et resultat af bestræbelserne på at ensrette ansvaret inden for det globale erhvervsliv. Vi mener, at vedtagelsen af universelle standarder med hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, antikorruption og miljø giver et mere bæredygtigt forretningsmiljø.

Global Compact er et FN-initiativ, der opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar.

Etisk redegørelse

Gruppens etiske retningslinjer og sociale ansvar er formuleret i et etisk regelsæt. NKT’s etiske redegørelse udtrykker vores engagement i at fremme etiske standarder, overholdelse og ansvarlighed i hele Gruppen.

Adfærdskodeks

I NKT arbejder vi ud fra et globalt "adfærdskodeks", et regelsæt der vejleder hele vores gruppe i hvorledes vi lever op til vores høje etiske standarder samt, hvordan vi driver vores forretning og hjælper medarbejderne med at fastholde en etisk adfærd verden over.

NKT kræver som en del af NKT, at alle personer og skal handle i overensstemmelse med disse standarder.

Compliance-udvalg

Et ’compliance’-udvalg blev etableret i slutningen af 2015 som et formelt organ med ansvar for at fastlægge strategien for compliance, altså overholdelse, på Gruppeniveau såvel som på forretningsenhedsniveau. Compliance-udvalget optræder i samarbejde og på linje med revisionsudvalget, der er etableret af NKT’s bestyrelse. Formålet med compliance-udvalget er at gennemgå og overvåge NKT-Gruppens compliance-program, herunder men ikke begrænset til, at evaluere effektiviteten samt modtage opdateringer vedrørende compliance-aktiviteter. 

Find en kontakt nær dig