Flexrør med ledninger - nu på QADDY®

”Vi blev gjort opmærksom på at QADDY® ud over installationskabler, også kunne leveres i en løsning med flexrør og ledning. Alene i selve håndteringen er denne løsning fra NKT meget nemmere og mere effektiv at bruge. På vores projekter er vi fuldt fokuserede på at anvende de løsninger, som giver det mindste tidsforbrug, og det må jeg sige at QADDY® fra NKT i høj grad har bidraget med”, konkluderer Michael Søttrup, Pladsformand, Erik Lytzen A/S.

”Udover at vi har gode erfaringer med QADDY® på forskellige projekter og opgaver med det udbytte at spare på tiden, så har QADDY® også den klare fordel, at vi belaster vores folk mindre, da der ingen tunge løft er forbundet med at anvende QADDY®. Vi er fri for at arbejde med hjælpemidler i form af f.eks. en afruller til kabeltromler, når vi anvender QADDY®, siger Martin Søndergaard, Projektleder hos Erik Lytzen A/S.

Opgaven lød på totalrenovering af 176 lejeboliger på Ravnkildevej i Ålborg. Alle el-installationer er nye.

H07Z1-U / EQ / NOVL 70 flexrør med ledninger benyttes til både synlig og skjult installation. Kan indstøbes i beton, dog ikke vibreret beton.Flexrør må ikke udsættes for direkte sollys og lederisolering skal beskyttes mod direkte UV-lys, der kan opstå i lysarmatur og belysningsskilte.

Erik Lytzen A/S

 

 

Find en kontakt nær dig