Cork Harbour, Irland

"St. Patrick’s Day" den 17. marts er den vigtigste dag på året i Irland. I 2011 var denne dag også en vigtig dag for NKT. Efter mindre end et års forberedelse og planlægning blev den 4,5 km lange forbindelse mellem Glanagow og Raffeen med succes lagt og installeret. 

Udvikling og implementering af kabelprojekt lige fra projektering til installation

4.5 km

22.5 km 220 kV enkeltleder HV jordkabel

18 km 220 kV enkeltleder HV søkabel

Februar - Juli 2011

ESB Networks, Irland

Cork Harbour, Irland

 

 

Find en kontakt nær dig