AXQJ DCA 90

Med indførelse af den nye elsikkerhedslov i Danmark, skal du være opmærksom på hvordan du i fremtiden vælger dine kabler, i henhold til DS/HD 60364 Jf. BEK 1082 Forsyningssystemer §28. Det nye forsyningskabel AXQJ imødekommer de nye krav i elsikkerhedsloven.

Hos 2M El-Installation A/S har man netop anvendt AXQJ kablet NKT i et større projekt. "Man skal lige vende sig til at arbejde med kabler med koncentrisk beskyttelsesleder, rent håndteringsmæssigt samt ved afslutning af PE lederen i tavlerne", siger Jimmie Sinokelt, elektriker fra 2M El-Installation A/S.

- I bygninger er det ikke tilladt at have TN-C-system (4-leder systemer) efter første tavle eller fordelingspunkt. Efter første tavle eller fordelingspunkt skal der altid anvendes adskilte beskyttelsesledere og nulledere TN-S-system ( 5-leder system ). Stk. 2. Ved udvidelse eller ændring af en eksisterende elektrisk installation samt for transformerstationer, finder stk. 1 ikke anvendelse. 

AXQJ kabler, der er 5 lederkabler, er opbygget af 4 aluminium- plus en koncentrisk beskyttelsesleder af kobber. AXQJ findes i to udgaver, et kabel med reduceret beskyttelsesleder-tværsnit og et med fuld beskyttelsesleder-tværsnit.

Hos 2M El-Installation A/S har man netop anvendt AXQJ kablet NKT i et større projekt. Firmaet ligger i Herlev og beskæftiger ca. 35 mand. 

 

 

Find en kontakt nær dig