Om os

Vores værdier

Ledere på tværs af vores organisation har defineret fire værdier, der beskriver den kultur, vi stræber efter at opnå. Vores værdier gør os i stand til at agere i overensstemmelse med vores formål og til at opnå vores vision. Vores værdier beskriver den adfærd, der vil føre os til Excellence, i den måde vi leder vores virksomhed på, hvilken værdi vi skaber for vores kunder og den måde hvorpå vi  engagerer vores medarbejdere.

Safety first

Prioritize safety above all else, and make sure that everybody leaves work as health as when they arrived.

Ingen skal gå hjem fra arbejde mindre rask, end da han/hun ankom. Det er klart, at dem i vores virksomhed, der er involveret i installationer, løber en risiko ved at være i kontakt med og eksponeret for elektricitet. Dog skal fysiske risici minimeres i alt hvad vi gør, uanset om det drejer sig om at håndtere faktiske strømme og kabler, køre vores lastbiler eller arbejde på vores fabrikker. Endvidere skal medarbejdere trygt kunne udtrykke deres idéer og bekymringer. Sidstnævnte er særligt vigtigt i relation til de øvrige værdier.

Have backbone, disagree and then commit

Engage with others openly, and work with them to reach agreement.

De bedste idéer kommer af at debattere og dele innovative synspunkter. De bedste ideer er skabt igennem lidenskabelig uenighed, alt imens man engagerer sig og lytter aktivt. I sidste ende forpligter vi os til at stå bag den bedste idé, der har mest opbakning, selvom det ikke var vores egen idé eller den idé, vi foretrak.

Embrace and drive change

Adapt quickly to changes and look for the new opportunities that they create.

Vores konkurrenter, vores kunder og vores leverandører er hele tiden på farten. Det er vi også i NKT og vi  forpligter os til at finde nye og bedre ideer hver dag. Vi forpligter os til ikke kun til at være åbne over for disse nye ideer, men også til at gøre dem til virkelighed. Og vi forpligter os til at gøre dem til virkelighed ved at arbejde sammen som et team. Vi arbejder sammen som et team ved at engagere de rigtige mennesker fra starten. Fra at forstå problemerne og udfordringerne til at skabe løsninger med henblik på at træffe beslutninger.

Be passionate and determined

Care about what you do, and keep trying until you succeed.

Vi arbejder for en virksomhed, der i stort omfang bidrager til samfundet. Vi bringer "Passion to Life" i alle dets betydninger. Vi får togene til at køre, vi får lysene til at tænde i byerne, vi muliggør, at en bæredygtig energiproduktion når frem til forbrugerne. Vi vækker også energien til live i vores teams ved at gøre os i stand til at vise vores fulde potentiale. Og vi er fast besluttet på fortsat at finde bedre måder at bringe "Passion to Life. Vi er stolte over at dele disse synspunkter med vores kolleger, vores leverandører, vores kunder og med det samfund, vi agerer i.

 

 

Strategi - vision & formål

NKT´ overordnede ambition er at være den bedste kabelleverandør set med aktionærernes, kundernes og medarbejdernes øjne.

Historie

Vores historie danner grundlag for vores nuværende positionering og den har givet os vores erfaringer.

Fælles ansvar

Vi tror fuldt og fast på virksomhedens samfundsengagement og vi ønsker at gå foran og tage samfundsansvar.

Find en kontakt nær dig