Om os

Strategi - vision & formål

Strategi: Excellence 2020

NKT's nuværende vision bygger på strategien EXCELLENCE 2020, der blev lanceret i september 2015. Strategien har fokus på to overordnede mål; øget indtjening og vækst.

Dette fokus udspringer sig fra vores filosofi om at levere den højeste kvalitet og de mest effektive løsninger til vores industrielle partnere, alt imens vi skubber de teknologiske grænser. Planen er også udviklet med henblik på at bygge videre på succeserne fra vores tidligere DRIVE-effektivitetsforbedringsprogram, som blev udviklet med det formål at styrke konkurrenceevnen ved at reducere omkostningerne. Med dette program sat godt i gang vil vi nu udvikle strategien med henblik på at øge lønsomheden og fremskynde væksten.

EXCELLENCE 2020-strategien fokuserer på centrale områder, der skal forbedres for at understøtte vores endelige mål, som vi vil efterleve igennem forskellige innovative tiltag og initiativer i hele virksomheden.

Strategiske mål

Overordnet set forfølger NKT sin ambition om at være den bedste set med aktionærernes, kundernes og medarbejdernes øjne i forbindelse med: 

>13%
REALISING ROCE
1.
BECOMING CUSTOMERS’ PREFERRED CHOICE
>80%
OBTAINING AN EMPLOYEE TRUST INDEX OF

Realisering af RoCE >13%

Det er afgørende, at NKT udvikler sine langsigtede økonomiske mål for at bevare sin position som en af de førende i branchen, samt bygger videre på det øgede momentum for forbedring af lønsomheden, som blev skabt i forbindelse med lanceringen af DRIVE-programmet i slutningen af 2012.

Blive kundernes foretrukne valg

NKT vil stræbe efter at blive sine kunders og samarbejdspartneres foretrukne mærke ved at tilbyde vores ekspertise samt vores højkvalitets produkter. Vi bestræber os på at levere komplette løsninger igennem samarbejdet med vores kunder.

Opnå et medarbejdertillidsindeks på >80%

Vi mener, at en høj grad af medarbejdertilfredshed ikke kun er et naturligt ønskværdigt mål, men også er et middel, der tjener til at opfylde ovennævnte målsætninger.

Ved at køre ’Excellence’-strategien ønsker vi at være den bedste energikabelvirksomhed i 2020 set med aktionærernes, kundernes og medarbejderes øjne

Vores ambition er enkelt og ambitiøs. Ved at køre ’EXCELLENCE 2020’-strategien i alt, hvad vi foretager os, ønsker vi at være den bedste energikabelvirksomhed i 2020, set med vores aktionærers, kunders og medarbejderes øjne. 

Med ’bedste’ mener vi den virksomhed, som vores kunder foretrækker at gøre forretninger med. Vi ønsker, at vores kunder vælger os på grund af vores excellente ekspertise samt vores produkter og løsninger.

Derudover ønsker vi at være en excellent arbejdsplads, hvor de bedste folk i branchen foretrækker at opbygge deres karriere og udvikle nye idéer sammen med dygtige kolleger på tværs af organisationen som én virksomhed.

Vores formål

Our passion brings power to life. Det er vores formål, vores grund til at drive forretning. Det siger med én sætning, hvad vi er her for som virksomhed, og det er grundlaget for alt, hvad vi gør.

I en globaliseret og indbyrdes forbundet verden, er alt afhængigt af energi. Energi er fundamentet for alt, hvad vi tager for givet i den moderne civilisation. I NKT spiller vi en vigtig rolle ved at levere energi til globale samfund og vores formål er baseret på vores lange og stolte historie i kabelindustrien.

 

 

Historie

Vores historie danner grundlag for vores nuværende positionering og den har givet os vores erfaringer.

Værdier

Vores værdier beskriver den ånd og kultur, vi stræber efter at opnå, og gør det muligt for os at agere i overensstemmelse med vores formål samt at opnå vores vision og strategi.

Find en kontakt nær dig