Udnyt mulighederne i den nye installationsstandard med NOIKLX® 90

Vi introducerer nu vores nye NOIKLX® 90 kabel, der er klar til salg pr. 3. juli 2017.

I forbindelse med at rigtig mange el-installatører på det danske marked er begyndt at anvende 90 °C installati-onskabler, og faktisk har gjort det igennem mange år, er tiden nu blevet moden til at NKT introducerer en op-gradering af det gode og velkendte NOIKLX® kabel.

Vi introducerer derfor vores nye NOIKLX® 90 kabel, der er klar til salg pr. 3. juli 2017.

NOIKLX® 90 dækker hele serien af NOIKLX installationskabler. 

De gode spørgsmål fra Installatøren:

  • Hvor lang tid tilbage kan vi betragte det nuværende NOIKLX® kabel at være et 90 graders kabel? NKT har valgt, at NOIKLX® kabler tilbage til og med den 1. maj 2015 vil være at betragte som et 90 graders kabel.
  • Og hvorfor så lige 1. maj 2015? det er samme dato som da vi opgraderede vores aluminiumskabler fra 70 til 90 grader.

Da vi på en del af NOIKLX® programmet har en større lagerbeholdning, har vi valgt at prioritere den nye mærk-ning på udvalgte typer. Det betyder i praksis, at vi på alle nogle NOIKLX® typer, først begynder at påføre den nye mærkning når vores eksisterende lagerbeholdning er tømt - dette vil formentlig ske i Q3 og i Q4 2017.

Det skal i den forbindelse også nævnes, at dette ikke har indflydelse på CPR mærkning idet ændringen kun har med temperaturen at gøre – på vores produktblad kan det aflæses at driftstemperaturen er ændret fra 70 til 90 grader.

Elnumre bibeholdes
Til orientering bibeholdes alle el-numre på det nye NOIKLX® 90 kabel hvilket betyder at vi foretager en ”En-til-en konvertering”. Samtidig har vi også opdateret vores NKT prisliste for installationskabler og industriledninger, med den nye typebetegnelse NOIKLX® 90. 

At datoen falder sammen med at den nye installationsstandard træder i kraft, er heller ikke tilfældig, for du vil som installatør med det nye NOIKLX® 90 fra NKT kunne udnytte mulighederne i den nye installationsstandard fuldt ud.

Find en kontakt nær dig